Informacje

 

Centrum Kompetencji „Sieci, urządzenia i usługi multimedialne” powołane zostało przez Radę Naukowo-Przemysłową Konsorcjum IATI w dniu 18 marca 2015 r. Koordynatorem Centrum Kompetencji jest Politechnika Wrocławska reprezentowana przez trzy jednostki:

  • Katedrę K3 Wydziału Elektroniki,
  • Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe,
  • Pion Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej.

Centrum Kompetencji skupia znakomitych naukowców oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną, która zdobyła doświadczenie i kluczowe umiejętności podczas realizacji prac badawczych oraz szeregu projektów w obszarze ICT. Kompetencje te obejmują budowę i badanie nowych technologii w zakresie systemów, usług i urządzeń multimedialnych, systemów teleinformatycznych oraz systemów przetwarzania informacji.

Zdobyte doświadczenie pozwala na wykonywanie specjalistycznych opracowań, analiz i ekspertyz w zakresie technologii teleinformatycznych oraz kompatybilności elektromagnetycznej, a także na efektywne zarządzanie sieciami i usługami multimedialnymi oraz teleinformatycznymi.


dr inż. Jacek Oko
Koordynator Centrum Kompetencji
+48 713203370
mgr inż. Agnieszka Kwiecień
Koordynator operacyjny
+48 713202043
dr inż. Robert Borowiec
Wydział Elektroniki
+48 713203083
dr inż. Waldemar Grzebyk
Wydział Elektroniki
+48 713202305
dr inż. Janusz Klink
Wydział Elektroniki
+48 713204044
dr inż. Mateusz Tykierko
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
+48 713202032

Obszar nauk technicznych -> Dziedzina nauk technicznych -> informatyka
Obszar nauk technicznych -> Dziedzina nauk technicznych -> telekomunikacja
Obszar nauk społecznych -> Dziedzina nauk społecznych -> nauki o mediach