Aktualności

Złożony został pierwszy wspólny wniosek

2015-11-19

Centrum Kompetencji "Sieci, urządzenia i usługi multimedialne" wraz z Telewizją Polską S.A. prowadziło intensywne prace przygotowawcze zmierzające do realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. Efektem prac jest wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Inteligentne metody i algorytmy Big Data do prognozy widowni telewizyjnej i wspomagania decyzji strategicznych" złożony 19 listopada 2015 r. do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 4.1.4/2015 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Telewizja Polska S.A. dołączyła do Konsorcjum IATI

 2015-03-15

Przy aktywnym udziale kadry Centrum Kompetencji do Konsorcjum IATI przystąpiła Telewizja Polska S.A. Uroczyste podpisanie umowy o współpracy między TVP a Instytutem Autostrada Technologii i Innowacji nastąpiło w dniu 3 marca 2015 roku w siedzibie głównej TVP S.A.