Projekty

 

Najważniejsze projekty zrealizowane przy współudziale kadry Centrum w  ciągu ostatnich pięciu lat:

 1.  Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku - modelowanie i monitoring zagrożeń, projekt kluczowy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarska  (24 mln zł)

 2.  Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (27 mln zł)

 3.  Budowa bezpiecznej sieci transmisji danych PWR.Net na terenie Politechniki Wrocławskiej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (4,5 mln zł)

 4.  PLGrid PLUS - Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (82 mln zł / 13 mln zł)

 5.  Projekt PLGrid NG - Dziedzinowe Usługi Nowej Generacji w Infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki (14,9 mln zł / 2,7 mln zł)

 6.  Krajowy Magazyn Danych 2 (1 mln zł)

   

Kluczowe inicjatywy realizowane z sektorem gospodarczym:

 1.  Konsorcjum PIONIER

 2.  Konsorcjum WASK

 3.  Konsorcjum CP/SELS

   

Kluczowe współpracujące instytucje gospodarcze:

 1.  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 2.  IBM

 3.  EMC

 4.  CISCO