Współpraca

 

Centrum Kompetencji poszukuje partnerów do realizacji projektów w zakresie  swojej działalności, a także partnerów poszerzających obszary badawcze (patrz Oferta) oraz wynikające z nich możliwe kierunki projektowe.

Do potencjalnych partnerów należą:

 • Jednostki naukowe

 • Firmy technologiczne z obszaru produkcji materiałów wizyjnych i usług multimedialnych

 • Firmy technologiczne z obszaru systemów i urządzeń teleinformatycznych (producenci rozwiązań sprzętowych, integratorzy rozwiązań)

 • Nadawcy telewizyjni

 • Operatorzy telekomunikacyjni i emisyjni

 • Instytucje kultury

W ramach oferowanych obszarów badawczych Centrum wyróżnia szereg możliwych kierunków projektowych, w tym:

 • Platforma badania jakości wyprodukowanego materiału wizyjnego w oparciu o przyjęte modele i wzorce

 • Rozpoznawanie fraz i słów kluczowych w materiałach wizyjnych zgromadzonych

   w repozytoriach wiedzy i bazach danych (systemy edukacyjne, prawne, medyczne etc.)

 • Platforma badania zachowań użytkowników systemów multimedialnych – modele

 • Projektowanie e-usług multimedialnych

 

Zapraszamy do kontaktu wszystkie podmioty zainteresowane współpracą.